Tigern-1

Fakta

Fastighetsbeteckning

Tigern 4

Adress

Oscarsgatan 6, 441 33 Alingsås

Byggnadsår

1899 + 2016

Area (ca)

2800 kvm

MBA Fastighetsservice AB är driftentreprenör i fastigheten.

Kåpan Fastigheter samarbetar med MBA Fastighetsservice för att se till att fastigheten är i gott skick. Längre ned på sidan finns formulär för felanmälan. Akuta fel i fastigheten t.ex. vattenläckage ska anmälas via telefon: 
- Dagtid: 031-22 05 54
- Jour: 073-416 04 40

bg-symbol

Fastighetsinformation

Historia

På fastigheten Tigern 4 finns två sammanbyggda huskroppar i två våningsplan. Den äldre av de två huskropparna uppfördes i början av 1900-talet som Alingsås Tingsrätt. Den nyare byggnaden byggdes under 1950-talet som bostäder men är idag ombyggd till kontorslokaler. Den äldre byggnaden har ett historiskt bevarandevärde som har tagits i beaktning i samband med de renoveringsarbeten och utbyggnader som har gjorts under senare år. År 2014–2016 gjordes en utbyggnad av Tingsrätten, tillbyggnaden är gjord helt i zink och blev 2016 utsedd till vinnare av Plåtpriset som delas ut av Svensk Byggplåt.

Service
Energi och hållbarhet
Parkering
tigern-3
tigern-2
Tigern-1

Gör felanmälan

Har du upptäckt ett fel i er lokal eller fastighet anmäler du det här. Din felanmälan vidarebefordras till fastighetens driftleverantör. 

Kontakt

Har du frågor om hyresavtal, projekt eller teknisk förvaltning? Hör av dig till oss! 

Hanna-Lundgren
Hanna Lundgren
Ekonomisk förvaltare, Region Väst
Karolin-Skare
Karolin Skäre
Teknisk förvaltare, Region Väst

Fler fastigheter

Abborren-13
Avesta
Avesta
Hanna Lundgren
Karolin Skäre

Abborren 13

Fastigheten är en kontorsbyggnad i Avesta som är uppförd i mitten av 1970-talet som karaktäriseras av sin röda träpanel.
adlernsten-1
Karlskrona
Karlskrona
Bernt Arvidsson
Joel Friberg

Adlersten 59

Fastigheten byggdes på 1980-talet och ligger i centrala Karlskrona.