bg-symbol

För leverantörer

Här finns information och dokumentation för våra leverantörer.

Genom samarbete och dialog levererar vi kvalitet i våra fastigheter.

Genom att arbeta tillsammans och ha en kontinuerlig dialog kan vi säkerställa att vi levererar kvalitet till hyresgäster i våra fastigheter över hela landet. Det är viktigt för oss att våra leverantörer delar våra värderingar och efterföljer vår policy. På den här sidan har vi samlat relevant information och dokumentation för våra leverantörer.

leverantorer

Uppförandekod för leverantörer

Kåpan Fastigheters miljö- och leverantörsarbete är en del i vårt grundläggande ansvar. Som en långsiktig fastighetsägare är det av yttersta vikt för Kåpan Fastigheter vi och vår verksamhet främjar en hållbar utveckling.

Vi ställer krav på våra leverantörer, vilket innebär att leverantören ska respektera uppförandekoden, att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och att de arbetar aktivt för att den efterlevs hos anlitade underleverantörer.

Läs mer här

Information om fakturering

Fakturering

För att ni som leverantörer och underentreprenörer ska få betalt i tid är det viktigt att fakturor märks och skickas på ett korrekt sätt.

Fakturaadress och märkning

Alla fakturor ska märkas enligt principen: Fastighetsbeteckning+ kontoplansnummer-fastighetsnummer. Dessa hittar du här

Fakturor till ett av våra fastighetsbolag ska adresseras så här:
Fastighetens bolagsnamn
ref: Fastighetsbeteckning + kontoplansnummer-fastighetsnummer
c/o Fastighetssnabben AB
Box 1449
801 39 Gävle

Exempel: 
En korrekt ställd faktura avseende el för fastigheten Gamlestaden 2:10 ser ut så här:
Kåpan Fastigheter Gamlestaden AB
ref: Gamlestaden 2:10 4610-13101
c/o Fastighetssnabben AB
Box 1449
801 39 Gävle

Fakturor med felaktig adress och/eller märkning kommer skickas tillbaka för rättning.

E-faktura

Vi välkomnar och uppmuntrar att ni som leverantörer skickar e-faktura till oss. 

VAN-adress: respektive bolags org.nummer med 10 siffror
VAN-Operatör: Kofax via Fakturaportalen
Peppol-ID för respektive bolag är 0007: följt av org.nummer utan bindestreck.

Skicka faktura via e-post

Om det inte är möjligt att skicka fakturor via e-faktura bör fakturan skickas via e-post.

Fakturor ska mailas till [email protected]

Var vänlig observera följande tekniska krav:
1) Alla fakturor måste skickas som PDF-filer – inga andra filtyper accepteras
2) Varje mail får endast innehålla en (1) PDF-fil
3) Varje PDF-fil får endast innehålla en (1) faktura med samtliga bilagor

Faktura till moderbolaget

Om fakturan inte avser ett fastighetsägandebolag ska fakturan ställas till moderbolaget Kåpan Fastigheter AB. 

Skicka fakturan via e-post: [email protected]

Kåpan Fastigheter AB
Ref: (För- och efternamn på beställaren)
c/o Fastighetssnabben
Box 1449
801 39 Gävle

Fakturafrågor

Vi samarbetar med Fastighetssnabben inom fakturering och betalning. Vänligen kontakta dem med frågor via telefon: 0771-90 80 00 eller e-mail: [email protected]