Hoppa till innehåll

Rätt lokaler till samhällsviktiga verksamheter

Vi är stolta att några av Sveriges viktigaste myndigheter är våra hyresgäster. Det är också ett stort ansvar och vi tar uppdraget som fastighetsägare på största allvar. Vi måste ligga i framkant, vara lyhörda och flexibla för förändrade behov och ständigt utveckla effektiva och anpassade lösningar.

Vi har outsourcat förvaltningen av våra fastigheter till SBB. Målsättningen är att under 2023 bygga upp en egen förvaltningsorganisation som fokuserar på en långsiktig och effektiv lokalförsörjning för våra hyresgäster. 

Nedan kan du läsa om ett urval av våra hyresgäster och hur vi förvaltar och utvecklar fastigheter över hela landet.


Hållbar utveckling i snabbväxande Norrland

Polismyndigheten i Kiruna

Det nya polishuset är en del av Kirunas stadsomvandling. Polishuset får en central placering i Kirunas nya stadskärna och är utformat för att tillgodose Polismyndighetens långsiktiga lokalbehov Projektet beräknas vara färdigställt under 2023 och hyresavtalet omfattar ca 1 000 kvm.

Bolagsverket i Sundsvall

Nära Centralstationen i Sundsvall sitter Bolagsverket i ljusa och flexibla lokaler. Hyresavtalet omfattar ca 30 000 kvm.

Polismyndigheten i Örnsköldsvik

För Polismyndigheten i Örnsköldsvik är det ett projekt igång att bygga ett nytt Polishus. Projektet är i detaljplan-fasen.

Modernisering i Mälardalen

Domstolsverket i Västerås

Västmanlands Tingsrätt sitter i en modern byggnad med stort ljusinsläpp och som är anpassat efter verksamheten. Hyresavtalet omfattar 7 100 kvm.

Migrationsverket i Norrköping

Invid centralstationen sitter Migrationsverket i Norrköping. Hyresavtalet omfattar ca 21 000 kvm.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol. Fastigheten en certifierad Green Building vilket innebär att byggnadens energiprestanda har förbättrats med minst 30 procent genom energieffektiviseringsåtgärder.

Effektivisering i södra Sverige

Från laboratorium till moderna kontor för SOS Alarm

Labratoriet byggdes 1912 och omfattas idag av stadens bevarande program. Efter en omfattande renovering av bland annat fasad och fönster samt installation av ett avancerat säkerhetssystem kunde SOS Alarm tillträda sina nya lokaler tidigt 2021. Hyresavtalet innefattar 3300 kvm.

Polismyndigheten i Karlshamn

I en gammal institutionsbyggnad sitter i dag Polismyndigheten centralt beläget i Karlshamn. Hyresavtalet omfattar ca 11 000 kvm.

Sjönära för Karlskrona Kommun

Med utsikt över Karlskrona skärgård sitter Karlskrona kommun i ljusa lokaler. Hyresavtalet omfattar ca 2 800 kvm.

Har du övriga frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

[email protected]

Adress:
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

Vill du felanmäla?
Klicka här för att söka upp din fastighet och hitta kontaktuppgifter till felanmälan.

Följ oss på LinkedIn här.